Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


Imák

2009.03.22
 

Kép

NÉMA IMÁK

 

Legszebbek a néma imák...

Imádkozik minden virág;
kék imát mond a kék katáng,
kék virága kék Miatyánk.

Gyalogutak, dűlők fele
két katánggal van most tele;

mélyült keréknyomok között
millió kék Miatyánk köszönt.

- Ki itt jársz, légy jó emberünk
s néma imát mondj mivelünk;
tekints némán az égre fel, -
egy pillantást megérdemel.

Minden tövön száz kék katáng
mondja némán hogy "Mi Atyánk"
s hervad hamar és boldogan,
benne mert új élet fogan

Mert küllőkkel bár töretünk,

kocsikenőcs a kenetünk;
míg az égre felnézhetünk,
örök élet az életünk..

10015638_618155271599211_556693589_n.jpg

CSAK EGY MIATYÁNKOT...

Csak egy Miatyánkot mondjunk el naponta,
Amikor lelkünket bú és bánat nyomja.
Hitünk szárnyán szálljon fohászunk az égbe,
Az örök szent Isten trónja elébe.

Csak egy Miatyánkot mondjunk el naponta,
Amikor testünket betegség kínozza.
Epedve, sóhajtva, láztól égő ajkunk,
Óh, hatalmas Isten könyörülj mirajtunk.

Csak egy Miatyánkot mondjunk el naponta,
Ha betegség, bánat mind jóra fordulna.
A lelkünk mélyéből fakadjon a hála,
Ő hozzá ki mennynek és földnek alkotója.

Örömünk, bánatunk mind Istentől vagyon,
Ő tudja mit, miért, Ő tart minket számon.
Életünk hajója háborgó tengerén,
Ha Ő koronázza békességbe mégyen.

És ha életünk végórája jönne,
Bátorítást mástól ne várjunk csak Tőle.
Nyíljon akkor ajkunk még egyszer imára,
S csak Miatyánkot mondjunk utoljára.

Ámen.

(ismeretlen szerző)

.

601117_198908723596161_1828578147_n.jpg


Tandari Éva
.
Fohász...
.
Nézz rám, Teremtő Istenem !
Ím; térdig járok a bűnben...
Ne fordítsd el mégse orcád,
mert elvész a lelkem egészen...
.
Tekints rám, védj meg ha kell
esendő - vétkes magamtól...
Add, hogy felszáradjon könnyem
Irgalmas, Égi Mosolyodtól.
.
Fogd meg a kezem, ha félek,
és Szíveddel emelj, ha elesem...
Add Istenem, tudnom,
hogy Te mindig itt maradsz velem.
.
Űzd el a bűn-adta árnyat...
Vesd reám izzó tekinteted,
hogy fellobbanjon szívem lángja
- köszönni Örök Szereteted...

 

544807_608344439186397_2086607611_n.jpgAssisi Szent Ferenc: Tégy engem békéd eszközévé

Uram,
tégy a béke eszközévé.
hogy szeretetet vigyek oda,
ahol gyűlölet van,
hogy megbocsássak,
ahol bűn van,
hogy egyesítsek,
ahol széthúzás van
hogy igazságot hozzak,
ahol tévedés van,
hogy hitet vigyek,
ahol sötétség van,
hogy örömet vigyek oda,
ahol szenvedés van.

Nem azért, hogy vigasztalódjam,
hanem, hogy vigasztaljak;
nem azért, hogy megértsenek,
hanem, hogy megértsek;
nem azért, hogy szeressenek,
hanem, hogy szeressek;

csak ez a fontos,
mert amikor adunk - kapunk,
amikor megbocsátunk - bocsánatot nyerünk,
amikor meghalunk - új életre kelünk
 

988243_390264397740972_932733470_n.jpg

Imádság...

Légy velem
Ha gyötörnek a földi kínok,
S ha szenvedés az életem,
Kínjaimat könnyebben bírom,
Óh, Uram, csak Te légy velem.

Légy velem a hosszú éjszakákon,
Vigasztalj, hogyha csüggedek,
Lelkemnek égő sebeivel
Uram, Elédbe térdelek.

Nem félek a sötét éjszakától,
Ellenségtől sem reszketek,
Mert felettem őrködve állnak
Az örökké vigyázó szemek.

S ha majd egyszer eljön az óra,
Örök álomra lezárom szemem,
Könnyebben hajtom fejem nyugovóra,
Óh, Uram, csak Te légy velem. Ámen.

485838_199940030114586_100002957726461_321513_1192129526_n.jpg

SZENT PATRIK-KÓDEXBELI ÁLDÁS

Az Úr legyen előtted, hogy a jó utat mutassa neked.
Az Úr legyen melletted, hogy téged karjába zárjon és megvédjen.
Az Úr legyen mögötted, hogy megvédjen a Gonosz cselvetésétől.
Az Úr legyen alattad, hogy felfogjon, ha leesel.
Az Úr legyen tebenned, hogy megvigasztaljon, ha szomorú vagy.
Az Úr legyen körülötted, hogy megvédjen, ha mások rád rontanak
Az Úr legyen fölötted, hogy megáldjon téged.
Így áldjon meg téged a jóságos Isten, ma, holnap és minden időben.

Ámen

 

524007_222052924615074_1714176461_n.jpg


Reggeli ima


Megint előttem van egy új nap, Atyám,
Amint elindulok az emberek közé munkámat végezni.
Oh, add, hogy barátja lehessek minden embertársamnak
Ments meg attól, hogy egyetlen szívnek is elhervasszam
üde virágát haragommal, vagy gyűlöletem tüzével!
Segíts meg, hogy felvidítsam a szenvedőket szeretetemmel,
s felüdítsem a csüggedőket a bennem élő remény hatalmával.
Add, hogy minden embernek arcába testvéri szemekkel nézhessek,
add, hogy gyönyörűségemet találjam abban,
ha módomban áll segítségére lenni embertársaimnak.
Ámen..


 

67875_3875873265179_1483405783_n.jpgKét kezemet összetéve,
Leborulok, jó Atyám!
Kegyelmedből szálljon béke,
Csöndes álom csókja rám!
Ringass, ringass hű öledben!
Ott nyugszom legédesebben.

Védj meg Uram áldást hintve
Minden bajtól engemet!
Gondjaidba, kezeidbe
Ajánlom a lelkemet.
Ringass, ringass hű öledben!
Ott nyugszom legédesebben.

Nyisd meg Atyám, trónodiglan
Éj sötétjén az eget,
Hadd lássam meg álmaimban
Ragyogó szent képedet!
Ringass, ringass, hű öledben!
Ott nyugszom legédesebben. Ámen
 

47046_222053007948399_908106877_n.jpgÍr áldás

Isten járjon előtted, hogy ne tévedj el utadon.
Isten menjen melletted, hogy átkarolhasson.
Isten menjen mögötted, hogy védelmezzen.
Isten legyen alattad, hogy elkaphasson.
Isten legyen szívedben, hogy vigasztaljon.
Isten legyen feletted,
és áldjon meg téged életedben. 

541296_222981131143809_100002957726461_375176_1138238316_n.jpgIMA

Napfényes nappalon, Sötétlő éjjelen,
Légy velem, ne hagy el, Édes jó Istenem!
Kísérgess utamon Vezérlő kezeddel,
Ha fejemet lehajtom Álmomat ne vedd el!
Éreztesd lelkemmel Szent lelked erejét,
Láthassam munkámnak Kedvező sikerét.
Ha belső bánattól, Elsötétül orcám,
Legyen vigasztaló, Meleg szavad hozzám.
Ó,áld meg azokat, Kik drágák szívemnek,
Boldogítsd magadnál, Akik már pihennek.
Azt is áld meg uram, Ki sebet vág szívemen
Légy velem, ne hagyj el, Édes Jó Istenem!!
Ámen 

7907_630508126970028_817276180_n.jpg


CSAK EGY MIATYÁNKOT.

Csak egy Miatyánkot mondjunk el naponta,
Amikor lelkünket bú és bánat nyomja.
Hitünk szárnyán szálljon fohászunk az égbe,
Az örök szent Isten trónja elébe.

Csak egy Miatyánkot mondjunk el naponta,
Amikor testünket betegség kínozza.
Epedve, sóhajtva, láztól égő ajkunk,
Óh, hatalmas Isten könyörülj mirajtunk.

Csak egy Miatyánkot mondjunk el naponta,
Ha betegség, bánat mind jóra fordulna.
A lelkünk mélyéből fakadjon a hála,
Ő hozzá ki mennynek és földnek alkotója.

Örömünk, bánatunk mind Istentől vagyon,
Ő tudja mit, miért, Ő tart minket számon.
Életünk hajója háborgó tengerén,
Ha Ő koronázza békességbe mégyen.

És ha életünk végórája jönne,
Bátorítást mástól ne várjunk csak Tőle.
Nyíljon akkor ajkunk még egyszer imára,
S csak Miatyánkot mondjunk utoljára.
Ámen.

970981_603457949675046_2085102933_n.jpg


Atyám vezess oda

Atyám vezess oda,
ahová kívánságod szerint mennem kell.
Engedd, hogy fényedben éljek, melegítsd fel szívemet,
hogy izzásba jöjjön, és melegséget adjon azoknak,
akik hozzám közelednek.
Áldott legyen Neved, mert semmiségem ellenére
megadtad nekem mindezt a kegyelmet.
Áldott legyen Neved, azért a jóért, amit tettél velem
és azért az irgalomért, amelyet irántam tanúsítottál
Szívedre emelve engem.
Amen.

 

1375260_432828120160593_707736690_n.jpg


Ima az Őrangyalunkhoz

Üdvözlégy, Isten angyala, ragyogó szépségű lélek,
üdvözlégy én oltalmazó, őrző angyalom!
Hálát adok az Úrnak, hogy ennyire kitüntetett,
kegyelmeivel megszentelt és annyi jóságával elhalmozott.
S hálát adok neked azokért a jótéteményekért,
amelyeket rám árasztasz és szerető jóakaratodért,
mellyel virrasztasz fölöttem.
Neked ajánlom ma és mindennap testemet, lelkemet,
szívemet, értelmemet, emlékezetemet, akaratomat,
vágyaimat, szándékaimat, hogy oltalmazz, szeress,
védj, irányíts, hogy tisztíts meg és tökéletessé tégy,
hogy így a te oldalmaddal állhatatos legyek a kegyelmi
életben, míg veled együtt nem láthatom az Urat, s veled
nem örüllhetek az Ő színe látásának.
Amen.

JÓ ISTENEM

Jó Istenem,arra kérlek,
Vigyázz reám,amíg élek!!
És ha álmomban,mégis meghalnék,
Lelkemet az angyalok,csak Tehozzád vigyék!!!
Vigyázz reám,amíg élek!!
És ha álmomban,mégis meghalnék,
Lelkemet az angyalok,csak Tehozzád vigyék!!!
AmenKeresztjáró napok.

Hallgasd meg, hallgasd meg, hallgasd meg Úram könyörgésünket.
Engedj minekünk isteni kegyelmet.
Engedj minékünk az imához kedvet.
Bocsásd meg nekünk minden bűnünket.
A kisértéstől óvd meg lekeinket.
A mennyországba vezérelj bennünket.
Engedj minékünk szép, csendes esőket.
engedj minékünk szép, tiszta időket.
a jég esőtől mentsd meg földeinket.
Termékenységel áldd meg szőlőinket.
a tűzveszélytől mentsd meg községünket-
Minden veszélytől mentsd meg híveinket.
Amen

 

18115_424843604254285_984228154_n.jpgEsti ima

Előbb hogysem lefeküdjem,
kezeimet összeteszem,
hozzád emelem szívemet,
Istenem áldván tégedet,
hogy velem annyi jót tettél,
veszélyektől megmentettél.

Mivel ellened vétettem,
bocsáss meg, kérlek, énnekem,
mert nyugton csak így alhatom,
vigyázz reám őrangyalom.
Óh Mária édes Anyám! kérlek,
legyen gondod reám.


Óh Üdvözítő Jézusom!
szent sebeidben zárkózom,
melyekből véred folyt értem,
lemosván az én sok vétkem.
Légy velem édes Jézusom,
úgy békével nyugodhatom.
Ámen.

Esti ima


Csendes alkony száll a földre,
munka és gond elpihen.
Édes Jézus hozzád jöttem
pihenni szent Szíveden.
Örök lámpa őrzi csendben
szereteted szent lakát,
angyalkarok zengik halkan:
Édes Jézus, jó éjszakát!
Édes Jézus, áldj meg minket,
védj meg isteni Barát,
engemet és enyéimet,
s adj nekünk jó éjszakát!
Édes Jézus, későre jár,
búcsúzom is Tőled már,
de még egyszer köszöntelek,
s kívánok jó éjszakát!


Esti ima
Kezed közé leteszem,
elmúlt napom, Istenem.
Minden munkám örömöm,
ami jó volt, köszönöm.
Ígérem még jobb leszek,
őrizd, Uram gyermeked.
Amen

Istennek szent angyala;
áldott legyen az óra,
amelyben Isten jósága
téged védelmezőmmé rendelt!
Fordítsd szívemet Istenhez,
taníts e világ forgatagában is
az Ő jelenlétében élnem!
Kérlek, mutass utat kisértés idején!
Isten engedelmével szólj mások angyalához is értem
bajos ügyeimben!
Ha megbotlik lábam, segíts felállnom,
hogy az égi boldogságban mint Isten gyermeke
találkozhassak egykor veled!
Hála tenéked!
Ámen.


Lelkem drága testvére!
A mennyekből küldött,
Isten közelségében járó, jóságos barátom!
Köszönetet mondok neked
testem, lelkem oltalmáért!
Vezéreld tettemet és minden gondolatomat,
tedd tele jó szolgálattal kosaramat,
nehogy üres kézzel álljak egykor az Úr színe elé!
Hála legyen Teremtőmnek,
hogy benned szent társat rendelt mellém az égből.
Jöjj, taníts dicsőítenem Őt,
ki Szívében melengeti féltő szeretettel a kihűlt világot.
Ámen

Köszönöm Istenem a mai estén Neked
Hogy átölelt áldásod, fényed és kegyelmed
Ma is megmutattad segítő kezedet
Meghajtom előtted őszintén fejemet
Oltalmazó karod útmutatást adott
Szerető szívemben hallom igaz hangod
Hálatelt szívemmel kérlek Jézus Uram
Szűzanya, Tanítók, Mennybéli Atya
Segíts emlékeznem szent igaz valómra
Hogy tisztán ráláthassak mai dolgaimra
Számadást vethessek a szeretet fényében
És megbocsátást tegyek lelkem erejében
Ha hibáztam Uram, segíts, hogy meglássam
Szívbéli jósággal mindazt kijavítsam
Adj erőt mindehhez az álom mezejében
Mikor fent járok Nálad csillagfénnyel
Angyalaid kik álmomban kísérnek és óvnak
Küld el hozzám őket, míg eljön a holnap
S ha szemem becsukódik megnyugodva Benned
Éjjel míg pihenek Te ringatsz el engem
ÁmenŐrangyalom szívből kérlek ,
Légy vezérem amíg élek.
Ments meg engem bűntől bajtól,
Ne hagyj el a halálomkor,
Mindíg jóra figyelmaztess,
úgy vezess a jó ISTENhez.Ima az Őrangyalhoz

Szent Angyalom, nyomorult lelkem és szenvedélyekkel teljes életem Közbenjárója! Ne hagyj el engem bűnöst, ne távozz el tőlem mértéktelenségem miatt. Ne engedd, hogy a gonosz démon hatalmába kerítsen, erőt véve halandó testemen. Erősítsd meg gyenge és erőtlen karomat, és vezess az üdvösség ösvényére. Igen, Istennek Szent Angyala, nyomorult lelkem és testem Őrizője és Védelmezője, bocsáss meg nékem mindent, amivel életemnek minden napján megbántottalak. És ha az elmúlt éjjel valamiben vétkeztem volna, akkor óvj meg engem a mai napon, és őrizz meg minden ellenséges kísértéstől, hogy semmilyen bűnnel meg ne haragítsam az én Istenemet. Könyörögj értem az Úrhoz, hogy erősítsen meg az Ő félelmében és méltasson az Ő jóságára engem, az Ő szolgáját.
Ámen.
Dicsőség a magasságban Istennek!
És a földön békesség a jóakaratú embereknek!
Dicsőítünk Téged, áldunk Téged,
imádunk Téged, magasztalunk Téged.
Hálát adunk Neked nagy dicsőségedért.
Urunk és Istenünk mennyei Király,
mindenható Atyaisten.
Urunk Jézus Krisztus, egyszülött Fiú.
Urunk és Istenünk, Isten Báránya, az Atyának Fia,
Te elveszed a világ bűneit, irgalmazz nekünk!
Te elveszed a világ bűneit, hallgasd meg könyörgésünket!
Te az Atya jobbján ülsz, irgalmazz nekünk!
Mert egyedül Te vagy a Szent, te vagy az Úr,
te vagy a egyetlen Fölség, Jézus Krisztus,
a Szentlélekkel együtt az Atyaisten dicsőségében
Amen.HISZEK EGY ISTENBEN,
mindenható Atyában, mennynek és földnek Teremtőjében.
És Jézus Krisztusban, az Ő egyszülött Fiában, a mi Urunkban;
aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától;
szenvedett Poncius Pilátus alatt;
megfeszítették, meghalt és eltemették.
Alászállt a poklokra, harmadnapon feltámadt a halottak közül;
fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atyaisten jobbján;
onnan jön el ítélni élőket és holtakat.
Hiszek Szentlélekben.
Hiszem a katolikus Anyaszentegyházat;
a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát;

Amen.Teljesség Ura arra kérünk Téged

 

Emelj a Szívedbe, Szeretet Fényedbe
Hogy ott Eggyéváljunk Teveled Jó Urunk
Szívednek Szavában legyen boldogságunk.
Áraszd szét Szívedet, hogy dobbanjon Vele
Az, mi létező és fénylő Tebenned
Hogy az Egység éljen Veled minden Létben
Igaz Valójában, Szent Gyönyörűségben.
Istenünk, Jó Atyánk, Veled Egyek vagyunk
Erőt, Fényességet, mindent Tőled kapunk
Utunkban áldd meg Szent Szíved erejét
Hogy minden mi Benned él, megtalálja helyét.

Amen.


Isteni Tisztaság ölelj körbe Engem

Hozd egységbe lelkem igaz Szellememmel

Áradó Fényesség járja át a testem
Tisztaság angyala karjába zár Engem
Egy vagyok a Fénnyel és a Tisztasággal
Harmónia rezeg ebben a Világban
Árad belőlem, megtisztít most mindent
Mivel utam során kapcsolatba lépek
Hogy tisztuljon eggyé a Szent Létezésben
Mit Atyám átölel tisztító Fényével
Ezért befogadlak Tisztaság Ereje
Teljesedj, sugározz, ragyogj a Szívemben!

Ámen
 

545096_212271012214821_88089927_n.jpg
Lélek

 

Minden lélek fénylő, áldottan jókedvű
Mikor reménytelen, olyan szépreményű
Minden lélek tudja, egy napon boldoggá lesz
Ám addig olyan nehéz, könnyed fáradttá tesz

A lélek olyan kegyes, mindig csak jót akar
Akkor lesz szabaddá, ha szemfedőd eltakar
A lélek imádkozik, hisz az ébredésben
Csak tested ellenkezik, minden kísértésben

A lélek oly türelmes, nagyon szeret Téged
Mindennap jól tudja, mit hoz majd az élet
Várta, hogy megszüless, virrasztott melletted
Azóta vigyázza kalandos életed...

A lélek Isteniség, tested szép szikrája
Ő a teremtésünk legősibb imája
Olyan szentség teljes, tiszta, érző csoda
Egy új jövő kezdete, sorsodnak alkonya

A lelked minden másnál fontosabb kell legyen
Imádkozz érette, el ne tévedhessen...
Lelked a megváltód, borulj le és szeresd
Bár tested porrá lészen, Őt soha el ne temesd.

 

 

Néha mikor elgondolkodol
Kire számíthatsz az életed során,
Egy név az csak, mely benned érlelődik:
Isten, a Mi Atyánk!

Ha bánatod van, bármilyen fájdalmas
Ő az, kihez igaz szívvel elvonulhatsz.
Nem nevet ki, nem űz gúnyt belőled,
Hatalmas szeretete, megsegít és átölel.
Félelmed úgy érzed, nehéz elviselned,
A mi Urunk az, ki ebben segít neked.

Úgy érzed, néha az élet unalmas,
Sok-sok gond nehezedik rajtad.
Fordulj csak bizalommal az Atyához,
Oltalmat adó keze, minden gondot megold.
Megcsaltak, becsaptak, átgázoltak rajtad,
Nem kívánsz tovább élni, célodat feladtad.

Egyet tegyél meg, menj az Úr házába,
Bánatos szíved valami boldogság átjárja.
Rádöbbensz: bánatodra a választ rögtön megtaláltad.
Előtte nincs titok, őt be nem csaphatod,

Őszinte legyen minden pillanatod.
Minden időben, minden korban,
Esőben, hóban, zivatarban
Az egyetlen akire mindenben számíthatsz.
S mikor közeleg a vég, közeleg az elmúlás
Ő az egyetlen, aki mindig melletted áll-
Nem hagy ott egy pillanatra sem,
Megölel... megsegít... fájdalmadon enyhít.

Utolsó pillanatban is Ő fogja a kezed,
Ő lesz az, aki fogad majd a nagy mindenségben.
Most már tudod, az életed véges,
Mindig és mindenért az Istent szólítod meg.

Tehát még nem késő, alakítsd így
az életed,
Meglátod az Úr majd megsegít tégedet.
Köszönd meg számtalanszor az életet Néki,
Meglátod, Hited mindig, mindenben
átsegít.

Áldás.

 

Istenem segíts

Te adj erőt, hogy bízni tudjak,
Ha megbántanak, ne zokogjak.
Te add meg, hogy eltűrjenek,
Hogy hibáimmal szeressenek.
Te erősítsd meg erőtlenségem,
Hogy hősként vigyem a keresztem.
Te légy árvaságom erős támasza,
Tudom, Te vagy a gyengék gyámola.
Te őrizd meg gyengülő eszem,
Hogy éltem nagy teher ne legyen.
Ó adj azoknak szeretetet,
Akiknek én adtam életet.
Légy szívükben jóság, irgalom
Öregségemet értő szánalom.
Áldd, őrizd őket, édes Jézusom,
Hogy találkozzunk Nálad egykoron.
Vezess, erősíts, oltalmazz,
A végső órámon irgalmazz.
(ismeretlen szerző)

A legnagyobb kérés...
"Legyen meg a Te akaratod!"
Ha elkerülnek a gondok, a bánatok,
Könnyű kimondani ezt a mondatot...
De, ha nehéz órák jönnek, s az öröm ködbe vész?
Ha a szív vérzik s a lélek zokog?
Ha éjszakáknak tűnnek a nappalok,
Akkor nehéz eltördelni ezt a mondatot,
Hogy "legyen meg a Te akaratod!"

Inkább sikoltanék, Atyám, óh, ezt ne! Ne!
Miért kellett ennek így történnie?
És a szívem keserű lázadásba jut,
Ha érthetetlen előtte az út
Sírva tesz fel kínzó kérdéseket,
Én Istenem! Hát ez a szereteted?

Azután lassan elcsitul, "bocsáss meg, óh, Atyám!"
Hisz Te szeretsz engem mindig igazán.
A kínban vergődő szívemmel is tudom:
Te vezetsz engem a legjobb úton.
Akaratod ellenemre is véghez viheted,
Szívem mégsem lesz ettől csöndesebb...

Taníts meg hát Hozzád méltón imádkozni,
Hogy ne csak szájjal, de szívemből is tudhassam mondani,
"Legyen meg a Te akaratod,
Ahogy Te akarod, mégse úgy, ahogy én,
Mert a békesség csak így lesz az enyém."

Lehet az út tövises, meredek,
Amerre Te vezetsz, arra én bátran mehetek.
Mindennapi kérésem így csupán egy marad:
Add, hogy csupán Téged kívánhassalak.
Legyen minden úgy, ahogy TE akarod,
Ha az éj temet, ha a Nap nevet.

Fogd meg hát a kezem,
Fogadd el újra a szívem.
Ha az utam célját el is takarod,
Hiszek Benned!
Legyen mindig meg a Te akaratod! Ámen.

 
Hálát adok
Mindenért, amit adtál,
hálát adok Neked, Istenem!

Mindenért, amit elvettél
hálát adok Neked, Istenem!

Mindenért, amit segítségeddel megtehettem,
hálát adok Neked, Istenem!

Mindenért, amit megakadályoztál,
hálát adok Neked, Istenem!

Minden örömért, amivel boldoggá tettél,
hálát adok Neked, Istenem!

Minden szenvedésért, amivel formáltál,
hálát adok Neked, Istenem!

Minden békés óráért, amivel széppé tetted életemet,
hálát adok Neked, Istenem!

Minden problémáért, amitől megszabadítottál,
hálát adok Neked, Istenem!
Minden jó tulajdonságomért, amivel szolgálhattalak,
hálát adok Neked, Istenem!

Minden gyengeségemért, amivel alázatra tanítottál,
hálát adok Neked, Istenem!

Minden erényért, amit nekem ajándékoztál,
hálát adok Neked, Istenem!

Minden bocsánatért, amiből irgalmadat megismerhettem,
hálát adok Neked, Istenem!

Minden szép emberi kapcsolatomért, amivel  gazdagítottál,
hálát adok Neked, Istenem!


Minden emberért, akit tőlem elszakítottál,
hálát adok Neked, Istenem!

A halálom időpontjáért és módjáért, amit nekem választottál,
hálát adok Neked, Istenem!

A helyért, amelyet nekem országodban készítettél,
hálát adok Neked, Istenem!
Ámen

 
 

 

 

Hozzászólások

Hozzászólások megtekintése

Nincs új bejegyzés.